ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmaiหัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมไหล่ทางถนนสายหลัก บ้านทุ่งหลวง หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านทุ่งหลวง หมู่ 1 โดยวิธีเฉพ22 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านม่วงชุม หมู30 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วงชุม หมู่ 4 - บ้านสันปูเล27 ธันวาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านม่วงชุม หมู่ 4 – บ้านหัวป่าห้า หมู่06 มกราคม 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256610 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 4 บ้านห้วยชมพู หมู่ที่ 829 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตทางเข้าวัดหนองบัว เมืองนิพพาน บ29 สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 256530 มิถุนายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 256531 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 256530 เมษายน 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (ต.ค 63 - ก.ย 64)25 เมษายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 65 ประจำปีงบประมาณ 256531 มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 65 ประจำปีงบประมาณ 256528 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 65 ประจำปีงบประมาณ 256531 มกราคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 64 ประจำปีงบประมาณ 256531 ธันวาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 64 ประจำปีงบประมาณ 256530 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 64 ประจำปีงบประมาณ 256531 ตุลาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 64 ประจำปีงบประมาณ 256430 กันยายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 64 ประจำปีงบประมาณ 256431 สิงหาคม 2564

 [1]  2  3  4  5 .....