ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai


นายวรดร เพ็ชรศรี
ผู้อำนวยการกองช่างนายพงศกร วงศ์ฝั้น
วิศวกรโยธาชำนาญการ


นายธรณ์เทพจรัส เพ่งพิศ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน