ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai
เลขคำร้อง : 4
วันที่แจ้ง : 29 พ.ย. 2564 เวลา : 14:59:28

เรื่อง : ร้องเรียนร้านเก็บของเก่า
  
สถานะ : ดำเนินการเสร็จ
ผลการดำเนินการ
 

ทางเทศบาลตำบลแม่แตงได้ตรวจสอบแล้วสถานที่ดังกล่่าวอยู่ในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลสันมหาพน

ย้อนกลับ