ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai
เลขคำร้อง : 3
วันที่แจ้ง : 11 ก.พ. 2564 เวลา : 10:41:22

เรื่อง : ขยะที่ป้ายสถานีวิจัยต้นน้ำแม่แตง
  
สถานะ : ดำเนินการเสร็จ
ผลการดำเนินการ
 

ทางเทศบาลตำบลแม่แตงได้ตรวจสอบแล้วสถานที่ดังกล่่าวไม่ได้อยู่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลแม่แตง

ย้อนกลับ