ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai
เลขคำร้อง : 1
วันที่แจ้ง : 10 ก.ค. 2558 เวลา : 11:10:16

เรื่อง : กำลังทดสอบระบบ
  
สถานะ : อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผลการดำเนินการ
 กำลังทดสอบระบบการตอบข้อร้องเรียนร้องทุกข์
ย้อนกลับ