ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

แผนจัดหาพัสดุ

รายการวันที่
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ12 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 256030 สิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม ประจำปีงบประมาณ 256003 สิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 256006 กรกฎาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 256019 ธันวาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 256004 พฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 256010 เมษายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 256006 กุมภาพันธ์ 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 256004 มกราคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 256005 ธันวาคม 2559
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 256127 พฤศจิกายน 2560
แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 256019 ตุลาคม 2559
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256019 ตุลาคม 2559
กำลังทดสอบระบบการอัพข้อมูลแผนจัดหาพัสดุ11 กรกฎาคม 2558

 [1]