ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

13 พฤษภาคม 2563

13 พฤษภาคม 2563

13 พฤษภาคม 2563

13 พฤษภาคม 2563

13 พฤษภาคม 2563

13 พฤษภาคม 2563

13 พฤษภาคม 2563

13 พฤษภาคม 2563

13 พฤษภาคม 2563

13 พฤษภาคม 2563

13 พฤษภาคม 2563

 

 


วันเริ่มต้นสัญญา 12 มิถุนายน 2558 
วันสิ้นสุดสัญญา 8 ธันวาคม 2558 
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านทา รุ่งเรือง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ เทศบาลตำบลแม่แตง 

 


 
18 สิงหาคม 2558


05 สิงหาคม 2558

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1