ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่..Welcome to the website of the Municipality Maetang Chiangmai

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลแม่แตง (เทศกาลสงกรานต์) เพื่อจัดตั้งด่านบูรณาการระดับชุมชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง สภ.แม่แตง รพ.สต.อสม.อปพร.และส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานในพิธี โดยมี พ.ต.อ.จิรภาส ศักดิ์สูง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่แตง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.สถานศึกษา ผอ.รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ อสม.พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

11 เมษายน 2566

กิจกรรม"วันเทศบาล" 24 เมษายน 2566

เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล และให้พนักงานเทศบาลเห็นความสำคัญของการให้บริการประชาชน

 และคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลแม่แตง ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปช่น

24 เมษายน 2566

13 กุมภาพันธ์ 2566

13 กุมภาพันธ์ 2566

12 ตุลาคม 2565

04 ตุลาคม 2565

19 กันยายน 2565

14 กันยายน 2565

14 กันยายน 2565

13 กันยายน 2565

12 กันยายน 2565

05 กันยายน 2565

29 สิงหาคม 2565

22 สิงหาคม 2565

จดหมายข่าว กองการศึกษา เทศบาลตําบลแม่แตง ฉบับท่ี 1/2565 วันท่ี 5 สิงหาคม 2565

06 สิงหาคม 2565

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1